Reklamační řád

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu.

Kupující:

Jméno, příjmení*:                               

Ulice a číslo*:                        

Město*:                                              

PSČ*:                                                

Telefon:

E-mail:

 

Prodávající

Název obchodní společnosti:       OUCHIGARI, s.r.o.

Sídlo:                                                 Jankovcova1632/69, 170 00 Praha 7, Česká republika

IČO:                                                   06863426

DIČ:                                                   CZ06863426

Email:                                               eshop@krpalekacademy.cz

E-shop:                                             www.eshop.krpalekacademy.cz

 

Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené přes e-shop prodávajícího na toto zboží:

 

.......................................................................................................................

 

Číslo objednávky*:                                                      ..............................................................

 

Datum objednání*:                                                      ..............................................................

 

Datum převzetí objednávky (bylo-li převzato)*:     .............................................................

 

Žádám proto o vrácení (zaškrtněte vhodné):

  1. Plné hodnoty faktury (všechno zboží je předmětem odstoupení od smlouvy)
  2. Částečné hodnoty faktury (jen určité zboží je předmětem odstoupení od smlouvy)

 

Požadovaná hodnota k vrácení:

 

Požadovanou sumu vraťte na účet č. ........................................./.........................

 

 

V ...................................... dne ...................................... podpis ......................................

* povinné položky

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

Vzorový formulář pro reklamaci

 

Kupující:

Jméno, příjmení*:                               

Ulice a číslo*:                        

Město*:                                              

PSČ*:                                                

Telefon:

E-mail:

 

Prodávající

Název obchodní společnosti:       OUCHIGARI, s.r.o.

Sídlo:                                                 Jankovcova1632/69, 170 00 Praha 7, Česká republika

IČO:                                                   06863426

DIČ:                                                   CZ06863426

Email:                                               eshop@krpalekacademy.cz

E-shop:                                             www.eshop.krpalekacademy.cz

 

Uplatnění reklamace

 

Číslo objednávky*:                                                      ..............................................................

 

Datum objednání*:                                                      ..............................................................

 

Datum převzetí objednávky*:                               .............................................................

 

Zboží, které je reklamováno*:                             .............................................................

 

 

 

Popis vad zboží*:                                            

 

 

 

 

Navrhuji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (zaškrtněte vhodné):

  1. dodání nové věci bez vady
  2. opravu věci

V případě slevy z kupní ceny zboží požadovanou sumu vraťte na účet č.:

........................................./.........................

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

 

 

V ...................................... dne ...................................... podpis ......................................

* povinné položky