Zásady zpracování osobních

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Jsme společnost:

OUCHIGARI, s.r.o.

se sídlem Jankovcova1632/69, 170 00 Praha 7, Česká republika,

IČO: 06863426,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290328,

 

která provozuje e-shop na webových stránkách eshop.krpalekacademy.cz a která je správcem Vašim osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytování našich služeb, prodeje zboží a provozování našich webových stránek.

 

Kontaktní údaje správce Vašich osobních údajů:

OUCHIGARI, s.r.o.

adresa: Jankovcova1632/69, 170 00 Praha 7, Česká republika

e-mail: eshop@krpalekacademy.cz

tel. číslo: +420 778 544 277

 

Zpracování osobních údajů upravuje s účinností od 25. května 2018 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále „GDPR“).

 

 1. Zpracování osobních údajů

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a/nebo služby, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte prostřednictvím poptávkového formuláře anebo jinak. Těmito údaji jsou: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně Vámi poptávaného produktu, popř. služby.

Na základě jakého právního důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť jejich zpracování je nezbytné pro účely provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

 Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uchovány?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data budeme uchovávat nejdéle 2 roky, od naší poslední komunikace.

 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Těmito údaji jsou zejména fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom Vám dodali naše zboží a/nebo poskytli naši službu.

Vaše osobní údaje jsou tak zpracovávány za účelem uzavření kupní smlouvy mezi naší společností a Vámi jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu a potvrzení objednávky, vystavení daňového dokladu na zaplacení kupní ceny, dodání objednaného zboží na místo dodání určené kupujícím a jeho odevzdání oprávněné osobě, evidence kupujících pro administrativní účely, evidence objednávek pro řešení případných reklamací a související komunikace při provozování internetového obchodu.

Vaše osobní údaje budeme dále zpracovávat za účelem splnění našich povinností, které nám plynou z platných právních předpisů (zejména pro účetní a daňové účely).

Na základě jakého právního důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a dále na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na nás jako správce Vašich osobních údajů vztahují (daňové povinnosti, vedení a uchování účetních dokladů apod.).

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uchovány?

Vaše data budou uchovány po dobu plnění naší služby a poté 2 roky ode dne posledního poskytnutí služby nebo dodání zboží, popř. než budou všechna práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy vypořádány, jinak zaniknou, nebo bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později.

 1. Newslettery (zasílání novinek a obchodních sdělení)

Jste-li nakupující zákazník a při nákupu jste udělili souhlas se zasíláním našich novinek a obchodních sdělení, naše novinky a obchodní sdělení Vám budou zasílány na Vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány za účelem zasílání informací o speciálních novinkách, akcích, nabídkách, slevách a důležitých obchodních a marketingových aktivitách naší společnosti.

Souhlas se zasíláním našich novinek můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu: info@krpalekacademy.cz.

Na základě jakého právního důvodu Vám naše novinky zasíláme?

Vaše osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány zpravidla na základě uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a v souladu s čl. 7 GDPR a v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uchovány?

Vaše data budeme v tomto případě uchovávat po dobu 2 let ode dne jejich poskytnutí, případně až do okamžiku, kdy vznesete námitku proti tomuto zpracování odhlášením se z odběru novinek prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy.

 

 1. Kdo se k Vašim osobních datům dostane?

Vaše data budou zpracovávány pro výše uvedené účely naší společností a dále těmito subjekty:

 • Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Praha 6, Česká republika, IČO: 28935675, která je společností zabezpečující správu a provoz webových stránek internetového obchodu, která má se správcem Vašich osobních údajů uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů;
 • Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika, IČO: 47114983;
 • GLS - General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČO: 26087961;
 • PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO: 25194798;
 • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 28408306,

nebo jiná přepravní nebo doručovací společnost;

 • INTERNET CZ, a.s., se sídlem č.p. 2, 384 03 Ktiš, IČO: 26043319 jako poskytovatel internetových služeb pod značkou FORPSI;
 • třetí stranou jen v nezbytné míře za účelem splnění povinností správce vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy;
 • dalšími subjekty jen v případech stanovených právními předpisy (např. pro správní/trestní řízení, ochranu práv spotřebitelů apod.) nebo pokud mají se správcem Vašich osobních údajů uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

 • Co byste měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

 1. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a jiné základní funkce webových stránek. Tuto kategorii cookies nelze při používání našich webových stránek zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas s používáním cookies může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookies liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo:

 • odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů,
 • obrátit se na nás s žádostí o informace jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k Vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 • v určitých situacích požadovat výmaz Vašich osobních údajů,
 • na přenositelnost Vašich osobních údajů,
 • vznést námitku na základě oprávněného zájmu.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou shora uvedeného správce, v nezbytném rozsahu a jen po nezbytnou dobu ke splnění stanoveného účelu zpracování. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít výhradně osoby pověřené správcem a další subjekty jen na základě pokynů správce a v souladu s uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů nebo na základě právních předpisů.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 16. 10. 2023